Polityka prywatności
i plików cookies

Rychter, Borawski, Raniszewska Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych S.K.A. (dalej: “Kancelaria”) przywiązuje dużą wagę do respektowania praw osób, których dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Przedstawiona poniżej polityka prywatności reguluje stosowane przez Kancelarię zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Rychter, Borawski, Raniszewska Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych S.K.A. z siedzibą w Sopocie,
przy Al. Niepodległości 696 / 2.2., 81-853 Sopot, tel. +48 732 555 472.

Zbierając dane osobowe stosujemy się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania
danych osobowych, spełniając co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych może być:

Dane osobowe pozyskiwane w związku z korzystaniem ze strony internetowej kancelariarbr.pl przetwarzane będą w celu odpowiedzi na wiadomości wysłane w formularzach kontaktowych, prowadzenia działań marketingowych, w tym subskrypcji newslettera oraz prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Przeglądając naszą stronę internetową, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/Pana wizyty, tj.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Podczas przeglądania naszej strony internetowej, w zależności od konfiguracji przeglądarki na Pani/Pana komputerze (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookies.

Dane zgromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym nas w bieżącej działalności tj. firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne bądź udostępniającym narzędzia informatyczne, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywana pocztą.

Strona internetowa kancelariarbr.pl połączona jest z fanpagem Administratora w serwisie Facebooka. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem http://www.facebook.com/about/privacy.

Okres przetwarzania danych uzależniony jest od tego, w jakim celu są one lub będą przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane będą przechowywane obliczany jest w oparciu o przepisy prawa, które mogą zobowiązywać Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, a także o okres, na jaki została udzielona zgoda.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania:

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wszelkie uwagi, zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania Pani/Pana danych prosimy wysyłać pocztą tradycyjną na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@kancelariarbr.pl

 


Polityka wykorzystywania
plików cookies

Strona internetowa kancelariarbr.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które służą do identyfikacji Pani/Pana przeglądarki podczas korzystania z naszej strony.

Zgodę na korzystanie przez nas z danych osobowych zebranych dzięki plikom „cookies” wyraża Pani/Pan poprzez zapoznanie się z komunikatem wyświetlonym od razu po wejściu na stronę: „Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie.” i kliknięciu przycisku „zgoda”.

Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom jesteśmy w stanie ustalić jak często Pani/Pan odwiedza naszą stronę. Uzyskane dane wykorzystujemy do lepszego dostosowania naszej strony do Pani/Pana potrzeb oraz w celach statystycznych i marketingowych.

Każdy indywidualny plik „cookies” składa się z czterech części: nazwa strony www (nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła plik „cookie”), nazwa „cookie”, ważność terminu pliku „cookie” – niektóre pliki „cookie” wygasają po zamknięciu przeglądarki, inne mogą zostać usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona. Wartość to informacje w pliku „cookie” , którą strona www używa do zapamiętania poprzedniej wizyty na stronie.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

Jako użytkownik naszej strony internetowej może Pani/Pan w dowolnym momencie zaprzestać dostarczania tych informacji poprzez wykasowanie plików „cookies” zapisanych na urządzeniach końcowych poprzez nasz serwis.

Nasze bazy danych zabezpieczane są przed dostępem osób nieuprawnionych. Przetwarzane dane zabezpieczamy za pomocą odpowiednich środków technicznych.

Rychter, Borawski, Raniszewska Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych S.K.A. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany, Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 


Klauzula informacyjna do
formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych zbieranych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie www.kancelariarbr.pl jest:

Rychter, Borawski, Raniszewska Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych S.K.A.
z siedzibą w Sopocie, przy Al. Niepodległości 696 / 2.2., 81-853 Sopot, tel. +48 732 555 472,
e-mail: sekretariat@kancelariarbr.pl.

Uwagi, wnioski, pytania dotyczące przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres e-mail: sekretariat@kancelariarbr.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej.

Pani/Pana dane wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość, a także w celach marketingowych.
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym nas w bieżącej działalności firmy, np. firmie informatycznej obsługującej nasze systemy informatyczne.
Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu zakończenia kontaktu między Panią/Panem a Administratorem, a w przypadku działań marketingowych do czasu wniesienia sprzeciwu. Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane zostaną usunięte.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym udzielenia informacji o przetwarzaniu danych lub uzyskania ich kopii oraz prawo sprostowania nieprawidłowych danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych i prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne celem umożliwienia Administratorowi kontaktu z Panią/Panem.