AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH W WYJAŚNIENIACH MINISTRA FINANSÓW

Dnia 3 kwietnia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów została opublikowana Interpretacja Ogólna Ministra Finansów w zakresie aktualizacji dokumentacji podatkowej cen transferowych

Oczywiście wydana interpretacja cieszy, przyczyni się bowiem do ujednolicenia stosowanych praktyk, zarówno przez podatników jak i organy skarbowe. Co cieszy szczególnie – stosowane przez Tax&more zasady w zakresie aktualizacji dokumentacji podatkowych są zbieżne z kierunkiem w którym zmierza MF.

Zamknij menu