Bazy danych wykorzystywane w dokumentacjach

Baza danych na potrzeby analizy porównywalności rozumiana jest jako zbiór danych finansowych i opracowanych na ich podstawie wskaźników finansowych, a także zbiór informacji o wysokości opłat licencyjnych ponoszonych za korzystanie z praw autorskich i praw własności przemysłowej (licencje, patenty, know – how). W praktyce spotykane są bazy:

 1.       Publiczne, publikowane przez organy państwowe – np. KRS, GUS, NBP,
 2.       Handlowe – publikowane przez m.in. izby gospodarcze,
 3.       Komercyjne – udostępniane w celach komercyjnych przez podmioty gospodarcze.

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy najlepsze porównanie zapewniają dane wewnętrzne. Jeżeli jednak podatnik ich nie posiada, jest obowiązany do posiadania benchmarku i konieczne będzie dla niego skorzystanie z bazy publicznej lub komercyjnej. Poniżej zestawienie baz wraz ze wskazaniem jakie transakcje w nich znajdziemy:

 1.       Amadeus – transakcje materialne
 2.       Quick Analytics – transakcje materialne
 3.       ktMINE – opłaty licencyjne
 4.       Royalty Stat – opłaty licencyjne
 5.       TP analytics – opłaty licencyjne
 6.       Edgarstat – usługi materialne
 7.       Royalty Range – opłaty licencyjne
 8.       Thomson Reuters – opłaty licencyjne, materialne
 9.       Bloomberg – transakcje finansowe

O tym jak sporządzać analizę w oparciu o te bazy będziemy pisali w kolejnych artykułach.

#TPSolutions

Autor: Karolina Rychter

Doradca Podatkowy

Zamknij menu