Bezzębny tygrys jednak straszny, czyli klauzula GAAR w praktyce

Organy podatkowe zaczęły stosować klauzulę GAAR (ang. General Anti-Abuse Rules) — najsilniejszą broń przeciwko transakcjom, których celem jest uniknięcie lub istotne zmniejszenie podatku. Zgodnie z informacjami podanymi przez “Puls Biznesu”, już 12 firm ma zwrócić do budżetu 82 mln zł korzyści podatkowych, a do końca września zakończy się 20 postępować wynikających z GAAR.

Przypomnijmy, że klauzula GAAR funkcjonuje w Polsce od 2016 r.  Począwszy od samego pomysłu, aż po uchwalenie przepisów – przedstawiciele biznesu ostrzegali, że fiskus dostanie do ręki zbyt silną broń, którą może zechcieć używać zbyt pochopnie i zbyt często.

“Klauzula miała przeciwdziałać sztucznym transakcjom (aczkolwiek legalnym), niemającym uzasadnienia biznesowego, których celem jest uniknięcie lub istotne zmniejszenie podatku. W przypadku gdy szef KAS, wiceminister finansów, uzna, że firma tak działa, to domierza zaoszczędzony podatek. Przez prawie cztery lata nie użył klauzuli ani razu. MF wyjaśniało, że ma ona… odstraszać od optymalizacji podatkowej i działać prewencyjne. Teraz sytuacja uległa diametralnej zmianie — pierwsze decyzje zapadły w czerwcu i lipcu, a do końca września wydano ich już dwanaście” – podano. Podmiotom tym organ kontrolny zarzucił dokonywanie sztucznych transakcji biznesowych, których celem miało być osiągnięcie wielkich oszczędności podatkowych.

Nałożył na nie domiary fiskalne w łącznej wysokości 82 mln zł (ich rozpiętość waha się od 1,2 do 30 mln), a wartość dochodu poddanego opodatkowaniu wyniosła w sumie około 0,5 mld zł.

“Działalność szefa KAS w zakresie klauzuli w pełni potwierdza, że jest ona narzędziem skutecznym i stosowanym w skali zapewniającej efekt prewencyjny. Efekty te są tym ważniejsze, że zostały osiągnięte w czasie rozmaitych ograniczeń logistycznych i prawnych” — napisało biuro prasowe MF, dodając, że “stosowanie klauzuli nie prowadzi do wzrostu obciążenia podatkowego, a jedynie do wymierzenia go w takiej wartości, która odzwierciedla wyeliminowanie przeszłego unikania opodatkowania”.

Jak widać, po blisko czterech latach nieużywania klauzuli do walki z unikaniem opodatkowania w czasie pandemii skarbówka przystąpiła do jej stosowania.

TPSolutions

Autor:

Karolina Rychter – Doradca Podatkowy

Zamknij menu