Biała księga sztucznej inteligencji (AI) w Europie

19 lutego 2020 r. Komisja Europejska zaprezentowała białą księgę odnoszącą się do sztucznej inteligencji oraz europejską strategię w zakresie danych. Konsultacje publiczne dot. białej księgi potrwają do 19 maja 2020 r.

Celem Komisji Europejskiej jest wprowadzenie zmian umożliwiających wiarygodny i bezpieczny rozwój sztucznej inteligencji w Europie przy poszanowaniu praw i wartości obywateli.

Biała księga to nic innego jak zbiór pomysłów i idei, które w konsekwencji mają przyczynić się do wprowadzenia norm prawnych dotyczących sztucznej inteligencji, opartych na „doskonałości i zaufaniu”. Komisja Europejska promuje podejście rozwoju sztucznej inteligencji skoncentrowane na człowieku. Wskazane kryterium doskonałości bazuje na doprowadzeniu do stworzenia jednakowych ram prawnych odnoszących się do sztucznej inteligencji zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i unijnym. Z kolei zaś wymienione kryterium zaufania ma za zadanie zwiększyć zaufanie społeczne do sztucznej inteligencji poprzez wprowadzenie przepisów chroniących prawa konsumentów – głównie w odniesieniu do systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka wykorzystywanych w Europie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen – w dniu przedstawienia białej księgi AI powiedziała: „Dzięki AI możemy poprawić jakość naszego życia. Zresztą technologia ta już jest stosowana i np. pomaga w lepszej i wcześniejszej diagnozie chorób, jak nowotwory, co jest niezwykle istotne dla mieszkańców. Sztuczna inteligencja może też pomóc Europie w osiągnięciu celów klimatycznych, choćby dzięki inteligentnym technologiom rolniczym czy inteligentnemu ogrzewaniu, która umożliwia obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.”

Komisja Europejska poprzez skoncentrowanie AI na człowieku dąży do sytuacji, w której systemy AI będą na tyle przejrzyste, aby użytkownik miał pełną świadomość ich wykorzystania oraz pełną kontrolę nad nimi w taki sposób, aby nie doszło chociażby do naruszenia jego prawa do prywatności.

Jak wskazano powyżej, konsultacje publiczne potrwają do 19 maja 2020 r. Na podstawie uzyskanych informacji zwrotnych, Komisja podejmie dalsze stosowne kroki w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji w Europie, które z całą pewnością wpłyną pozytywnie na poprawę jakości naszego życia.

#Innovations Tax & Legal Care

Autor:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Sara Lipner – prawnik

Zamknij menu