Dekalog wyzwań cyfrowych

„Dekalog wyzwań cyfrowych” to dziesięć obszarów problemowych, którymi ma zająć się grupa ekspertów rządowo-samorządowych. Wśród celów ma znaleźć się między innym zapewnienie cyberbezpieczeństwa, efektywności działania oraz optymalizacji kosztów samorządowych systemów…

Paperless – biznes bez papieru?

W dobie epidemii wiele firm zdecydowało się na wdrożenie pracy zdalnej. Samo powierzenie pracy zdalnej nie wymaga szczególnych formalności. Pracodawca może więc ją wdrożyć na podstawie ustnego polecenia, pisemnego zarządzenia…

Etyka sztucznej inteligencji

22 kwietnia, 2020

Sztuczną inteligencją nazywamy struktury w postaci urządzeń lub/i oprogramowania zdolnego do wykonywania zadań w imieniu ludzi w sposób autonomiczny bez ich bezpośredniej kontroli. Dodatkowo struktury te mogą posiadać zdolność uczenia…

Czym jest InsurTech?

8 kwietnia, 2020

Nazwa InsurTech pochodzi od połączenia słów insurance i technology. InsurTech jest jednym z działów branży fin-techowej, poświęconym innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym w ubezpieczeniach. Rozwiązania proponowane przez InsurTech pozwalają na szybszą i…

Zamknij menu