Zamówienia Publiczne na Innowacje

16 września, 2020

Od 2016 roku podmioty publiczne zyskały możliwość złożenia zamówienia na rozwiązania innowacyjne. Usługi, produkty oraz roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia innowacyjnego to takie usługi i produkty, które stanowią nowość na…

Prawne aspekty crowdfundingu

9 września, 2020

Crowdfunding stanowi formę finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane danym projektem. Wsparcie tą drogą otrzymują organizacje charytatywne, podróżnicy, sportowcy, naukowcy…

Internet of things

26 sierpnia, 2020

Internet rzeczy (ang. Internet of Things - IoT) to technologia pozwalająca na automatyczną komunikację między aktywnymi elementami systemów technicznych. Termin ten został zdefiniowany przez Kevina Ashtona w 1999 roku w…

Hejt w Internecie już nie anonimowy

19 sierpnia, 2020

6 sierpnia 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę stanowiącą odpowiedź na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną…

WIPO Proof

12 sierpnia, 2020

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) wprowadziła nowe narzędzie dla ochrony praw twórców. Dzięki WIPO Proof twórcy uzyskają możliwość oficjalnego potwierdzenia istnienia utworu w postaci cyfrowego pliku w konkretnej dacie. Prawa…

Zamknij menu