Przekazywanie danych osobowych do USA

Aby zgodnie z RODO przekazać dane do państwa trzeciego, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego mechanizmu transferu danych. Wybór mechanizmu transferu zgodnie z zasadą rozliczalności wymaga przeprowadzenia analizy oraz jej udokumentowania. Państwo…

Niedozwolone praktyki rynkowe SEO

17 czerwca, 2020

SEO czyli search engine optimization, oznacza optymalizację stron pod kątem wyszukiwarek internetowych. Są to działania podejmowane w celu osiągnięcia przez daną stronę internetową jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania dla…

E-rozprawy

10 czerwca, 2020

Tarcza 3.0 wprowadziła do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  na…

Dane biometryczne pracowników

3 czerwca, 2020

Wielu pracodawców wykorzystuje nowe technologie, aby tworzyć lub udoskonalać tworzone przez nich miejsca pracy. Nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierają nie tylko pracę samych pracowników, lecz są również wykorzystywane w procesie rekrutacji…

Dane lokalizacyjne a RODO

Przetwarzanie danych geolokalizacyjnych, tak jak każdych innych danych osobowych musi odbywać się zgodnie z przyjętymi zasadami w przepisach prawa krajowego i unijnego. Ustawa o ochronie danych osobowych będąca implementacją unijnej…

Dekalog wyzwań cyfrowych

„Dekalog wyzwań cyfrowych” to dziesięć obszarów problemowych, którymi ma zająć się grupa ekspertów rządowo-samorządowych. Wśród celów ma znaleźć się między innym zapewnienie cyberbezpieczeństwa, efektywności działania oraz optymalizacji kosztów samorządowych systemów…

Paperless – biznes bez papieru?

W dobie epidemii wiele firm zdecydowało się na wdrożenie pracy zdalnej. Samo powierzenie pracy zdalnej nie wymaga szczególnych formalności. Pracodawca może więc ją wdrożyć na podstawie ustnego polecenia, pisemnego zarządzenia…

Zamknij menu