Nowa matryca VAT i WIS2

28 lutego, 2020

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i towarów oraz ustalania ich stawek VAT.  W miejsce dotychczas stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) zastosowanie…

ULGA MELDUNKOWA

7 lutego, 2020

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska Strony w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez organ podatkowy dotyczącej ulgi meldunkowej. 23 stycznia 2020 r. NSA (Naczelny Sąd Administracyjny) ogłosił wyroki dotyczące…

Zamknij menu