O KOREKTACH CEN TRANSFEROWYCH RAZ JESZCZE

10 lutego, 2020

O problemach z dokonywaniem korekt cen transferowych już pisaliśmy (https://kancelariarbr.pl/korekty-cen-transferowych/). W stanie prawnym od stycznia 2019 korekty są już możliwe, po spełnieniu kilku warunków. Odnośnie stanu prawnego sprzed 2019 teoretycznie…

Safe harbours w cenach transferowych

27 stycznia, 2020

Podstawową zasadą jaką powinny kierować się podmioty powiązane przy kształtowaniu warunków transakcji jest zasada ceny rynkowej. Od początku 2019 r. wprowadzono dwa odstępstwa od tej zasady polegające na ułatwieniu podatnikom…

Bazy danych wykorzystywane w dokumentacjach

16 grudnia, 2019

Baza danych na potrzeby analizy porównywalności rozumiana jest jako zbiór danych finansowych i opracowanych na ich podstawie wskaźników finansowych, a także zbiór informacji o wysokości opłat licencyjnych ponoszonych za korzystanie…

Analiza porównawcza w dokumentacji TP

2 grudnia, 2019

Analiza porównawcza, nazywana również benchmarkiem, jest od stycznia 2019 r. obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych. Przypomnijmy, iż lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy: opis podmiotu powiązanego, opis transakcji, w…

Korekty cen transferowych

18 listopada, 2019

Wytycznie OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) z lipca 2017 r. wskazują na kilka rodzajów korekt odnoszących się do cen transferowych. Można je rozróżnić biorąc pod uwagę różne kryteria, np.…

  • 1
  • 2
Zamknij menu