Pilne! Obowiązek złożenia informacji ORD-U

9 marca, 2020

Podmioty, które w 2019 r. zawierały transakcje z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, mają obowiązek złożenia informacji ORD-U do właściwego urzędu skarbowego. Termin na złożenie dokumentu upływa 31 marca 2020 r. ORD-U…

O korektach cen transferowych raz jeszcze

10 lutego, 2020

O problemach z dokonywaniem korekt cen transferowych już pisaliśmy (https://kancelariarbr.pl/korekty-cen-transferowych/). W stanie prawnym od stycznia 2019 korekty są już możliwe, po spełnieniu kilku warunków. Odnośnie stanu prawnego sprzed 2019 teoretycznie…

Safe harbours w cenach transferowych

27 stycznia, 2020

Podstawową zasadą jaką powinny kierować się podmioty powiązane przy kształtowaniu warunków transakcji jest zasada ceny rynkowej. Od początku 2019 r. wprowadzono dwa odstępstwa od tej zasady polegające na ułatwieniu podatnikom…

Zamknij menu