Bazy danych wykorzystywane w dokumentacjach

16 grudnia, 2019

Baza danych na potrzeby analizy porównywalności rozumiana jest jako zbiór danych finansowych i opracowanych na ich podstawie wskaźników finansowych, a także zbiór informacji o wysokości opłat licencyjnych ponoszonych za korzystanie…

Analiza porównawcza w dokumentacji TP

2 grudnia, 2019

Analiza porównawcza, nazywana również benchmarkiem, jest od stycznia 2019 r. obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych. Przypomnijmy, iż lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy: opis podmiotu powiązanego, opis transakcji, w…

Korekty cen transferowych

18 listopada, 2019

Wytycznie OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) z lipca 2017 r. wskazują na kilka rodzajów korekt odnoszących się do cen transferowych. Można je rozróżnić biorąc pod uwagę różne kryteria, np.…

MAŁA REWOLUCJA – CENY TRANSFEROWE W 2019 ROKU

1 marca, 2019

Rok 2019 rozpoczął się dla podatników rewolucyjnymi zmianami w przepisach. Nowe regulacje dotyczące cen transferowych wymuszą na podmiotach powiązanych znacznie większą uwagę przy ustalaniu cen z podmiotami powiązanymi. W wielkim…

Zamknij menu