ELEKTRONICZNE ZAWIERANIE UMÓW

24 maja, 2022

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej, w wersji z dnia 20 kwietnia 2022 roku. Tym…

DOPUSZCZALNOŚĆ NIELIMITOWANEJ KARY UMOWNEJ

20 maja, 2022

Zagadnienie kar umownych i ich wysokości zawsze wzbudzają nutkę zainteresowania i kontrowersji po każdej ze stron. Wszystkie podmioty objęte umową chcą dobrze zabezpieczyć swoje prawa, tajemnicę przedsiębiorstwa czy termin wykonania…

NOWELIZACJA KKS – PRZEGLĄD ZMIAN

4 maja, 2022

Niedawno na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozległych zmian Kodeksu karnego skarbowego, który wywołuje coraz więcej negatywnych odczuć. Niewątpliwie celem planowanej nowelizacji jest zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa,…

GRUPA VAT

22 kwietnia, 2022

Od 01 lipca br. w życie wejdą regulacje dotyczące grupy VAT. Jest to zatem idealny moment na rozpoczęcie rozważań dotyczących wprowadzenia grupy oraz przygotowania spółki do nowego rozwiązania.   Dzięki…

PODATEK – AUTA POLEASINGOWE

19 kwietnia, 2022

Głównym celem szerokiej reformy jaką wprowadził Nowy Ład jest uszczelnienie systemu podatkowego. W związku z tym Rząd dokonał modyfikacji wszelkich przepisów, które mogą przynieść zyski. Nowelizacja dotknęła również przepisy w…

ZMIANY W UMOWACH NA OKRES PRÓBNY

15 kwietnia, 2022

W poprzednim artykule poruszany był temat zmian w Kodeksie pracy dotyczących pracowników będących jednocześnie rodzicami. Kolejnym aspektem zmian jest kwestia okresu próbnego. Czym jest w ogóle okres próbny i czemu…

Zamknij menu