CENY TRANSFEROWE W LICZBACH – KILKA INFORMACJI MF

Według informacji opublikowanych przez serwis Lex.pl, w ciągu dwóch lat dodatkowy dochód, który organy podatkowe doliczyły przedsiębiorcom, wzrósł z niecałych 29 mln zł do niemal 2,33 mld zł.

Oczywistym wydaje się, iż kontrole nasilą się tegoroczną jesienią oraz wiosną przyszłego roku – po złożeniu przez podatników uproszczonego sprawozdania CIT-TP. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MF – kontrolą w zakresie cen transferowych objęte są przede wszystkim analizy cen i warunków zakupu usług niematerialnych i obrotu wartościami niematerialnymi i prawnymi. Organy podatkowe weryfikują także zasadność transakcji finansowych. Chodzi tu przede wszystkim o pożyczki, udziały i akcje. Przy transakcjach obrotu towarami analizą objęte są ceny.

W przypadku wszystkich wymienionych transakcji przeprowadzana jest analiza funkcjonalna. Organy podatkowe badają funkcje, aktywa i ryzyka stron transakcji pod kątem zgodności ze stanem rzeczywistym. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że sankcyjna, 50-proc., stawka podatku jest nakładana wyjątkowo. Resort wskazuje, że kontrolowani podatnicy co do zasady przedkładają dokumentację cen transferowych. Podkreśla dodatkowo, że jej zastosowanie wiąże się z koniecznością wydania decyzji ustalającej, a nie określającej i krótszym okresem przedawnienia. Wynosi on w tym przypadku trzy lata, a nie pięć. Podwyższona stawka podatku w 2017 r. zastosowana była w czterech kontrolach. W pierwszym kwartale br. jeden raz.

W 2015 r. liczba postępowań, w których badano zagadnienie cen transferowych, wyniosła 134. Rok później spraw było już 182. W 2015 r. zakończono 21 postępowań, w 2016 – 46, a rok później – 238.

Doszacowanie dochodu w zakresie cen transferowych obliczone przez organy podatkowe w 2015 r. wyniosło 28,9 mln zł. W 2016 r. dodatkowy dochód określono na poziomie 657,4 mln zł. W 2017 r. było to natomiast 2,33 mld zł.

Oczywiście solidnie opracowana dokumentacja wyjaśniająca krok po kroku, dlaczego transakcja została przeprowadzona na takich a nie innych warunkach jest najlepszą, możliwą obroną.

Dodatkowo, analiza porównawcza (benchmark) która z zasady powinna wspierać dokumentację w zakresie kalkulacji cenowych, a przede wszystkim stanowić ich odzwierciedlenie.

Zamknij menu