Logo Rychter Borawski Raniszewska
+48 732 555 472
Powrót

Dokumentacja cen transferowych

Karolina Rychter - kancelaria prawno-podatkowa RBR

Karolina Rychter
Partner Zarządzający /
Doradca Podatkowy

k.rychter@kancelariarbr.pl
+48 695 641 665
LinkedIn

Realizujemy projekty związane z:

projektowaniem polityki cen transferowych,

wyceną rynkową transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym wartości niematerialnych,

sporządzaniem analiz porównawczych w oparciu o dane wewnętrzne lub zewnętrzne (baza danych Quick Analytics, Amadeus, Bloomberg),

sporządzaniem lokalnych i grupowych dokumentacji cen transferowych.

RBR