Logo Rychter Borawski Raniszewska
+48 732 555 472
Powrót

Kompleksowa obsługa prawno-podatkowa spółek

Karolina Rychter - kancelaria prawno-podatkowa RBR

Karolina Rychter
Partner Zarządzający /
Doradca Podatkowy

k.rychter@kancelariarbr.pl
+48 695 641 665
LinkedIn

Magdalena Raniszewska - kancelaria prawno-podatkowa RBR

Magdalena Raniszewska
Partner Zarządzający /
Radca Prawny

m.raniszewska@kancelariarbr.pl
+48 600 323 551
LinkedIn

Realizujemy projekty związane z:

kompleksowym wsparciem spółek realizujących działalność innowacyjną, głównie w sektorze
nowych technologii,

tworzeniem i negocjowaniem kontraktów handlowych, w tym umów wdrożeniowych,
utrzymaniowych, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R),

zabezpieczeniem praw autorskich, wytworzonej własności intelektualnej oraz przemysłowej,
w tym zastrzeżeniem znaków towarowych,

wdrażaniem ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) i tworzeniem procedur wdrażania innych
ulg podatkowych (IP-Box).

RBR