Czym jest InsurTech?

Nazwa InsurTech pochodzi od połączenia słów insurance i technology. InsurTech jest jednym z działów branży fin-techowej, poświęconym innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym w ubezpieczeniach. Rozwiązania proponowane przez InsurTech pozwalają na szybszą i skuteczniejszą wycenę ryzyka ubezpieczeniowego, a także dostosowanie oferty ubezpieczeniowej do spersonalizowanych potrzeb klienta.

Co zaliczamy do rozwiązań z obszaru InsurTech?

Jedną z głównych propozycji oferowanych przez InsurTech jest telematyka. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w odniesieniu do ubezpieczeń samochodowych, w których ocena ryzyka ubezpieczeniowego zależy m.in. od danych zebranych dzięki zainstalowanym w pojeździe aplikacjom. Dane uzyskane za pomocą telematyki pozwalają na odczytanie stylu jazdy kierowcy i dostosowanie odpowiedniej wysokości składki ubezpieczeniowej.

Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość uruchomienia ubezpieczenia na żądanie za pomocą aplikacji zainstalowanej w telefonie. Najczęściej znajduje to zastosowanie w przypadku ubezpieczeń turystycznych, klient ma wówczas możliwość zapłaty za ubezpieczenie, którego rzeczywiście potrzebuje w danym momencie.

Coraz częściej zdarza się, że zakłady ubezpieczeń do wyliczania składek ubezpieczeniowych używają algorytmów, które dzięki danym uzyskanym od klienta za pomocą wypełnionego kwestionariusza wyliczają i proponują składkę ubezpieczeniową dostosowaną do rzeczywistego ryzyka ubezpieczeniowego.

Innovations Tax & Legal Care

Autor: Magdalena Raniszewska – radca prawny

Zamknij menu