„Danina solidarnościowa” nie obejmie dochodów z działalności innowacyjnej

W 2020 r. podatnicy zarabiający powyżej 1 miliona złotych po raz pierwszy będą zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej. Nowy podatek, którego stawka wynosi 4%, będzie płatny w terminie do 30 kwietnia 2020 r., od części dochodu przekraczającej 1 milion złotych.

Nie wszystkie dochody będą jednak podlegać opodatkowaniu daniną. Podatku nie zapłacą przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie innowacji, a więc twórcy, a także osoby zarabiające na wynalazkach, wzorach przemysłowych, użytkowych lub produktach leczniczych. Zobowiązani do zapłaty podatku nie będą więc, między innymi, programiści oraz inni przedsiębiorcy uzyskujący dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które rozliczają korzystając z tzw. ulgi IP BOX. Zaliczamy do nich między innymi dochody z patentów, praw ochronnych na wzór użytkowy czy też autorskie prawo do programu komputerowego. Opodatkowaniu podlegają bowiem tylko ściśle określone w ustawie dochody, w zakresie których nie mieszczą się dochody m. in. twórców oprogramowania, na które udzielają licencji.

Stanowisko to potwierdzają interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Jest to bardzo dobra informacja dla twórców, którzy oprócz preferencyjnej, pięcioprocentowej stawki podatkowej unikną dodatkowego opodatkowania swoich dochodów.   

#Innovations Tax & Legal Care

Autorzy:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Mateusz Dettlaffasystent doradcy podatkowego

Zamknij menu