Formularze interaktywne informacji o cenach transferowych TPR-C oraz TPR-P

Ministerstwo Finansów poinformowało o publikacji nowych formularzy interaktywnych w zakresie informowania o cenach transferowych – TPR-C(2) oraz TRP-P(2).  

Formularze te będą składane po raz pierwszy w 2020 r. i służą do złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2018 r. 

W sprawozdaniach TP-R ujawniane będą informacje finansowe podatnika, informacje o podmiotach powiązanych oraz przeprowadzanych transakcjach kontrolowanych, a także zastosowanych metodach weryfikacji cen transferowych oraz ich korekt.  

Obowiązek składania tych formularzy mają podatnicy zobligowani do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Służą one jako narzędzie analityczne dla organów skarbowych w zakresie rynkowości warunków transakcji przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

TPSolutions

Autorzy:

Karolina Rychter – Doradca podatkowy

Mateusz Dettlaff – Asystent Doradcy Podatkowego

Zamknij menu