Innovation Hub – wsparcie dla polskich innowacji

W dobie innowacji regulacje prawne nie nadążają za zmieniającym się światem. Jak wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego, wiele podmiotów funkcjonujących w obszarze innowacji finansowych (FinTech) jako jedną z podstawowych barier w rozwoju działalności wskazuje wymogi prawne i regulacyjne niedostosowane do innowacyjnych rozwiązań, których stosowanie w praktyce, w odniesieniu do innowacyjnych produktów lub usług finansowych prowadzi do wątpliwości.   

W celu ujednolicenia praktyki w tym zakresie, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Programu Innovation Hub udziela wsparcia podmiotom dopiero planującym rozpoczęcie działalności na rynku finansowym w części objętej nadzorem KNF w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne oraz podmiotom, które już funkcjonują na rynku, lecz chciałby wdrożyć innowacyjne produkty lub usługi finansowe w ramach prowadzonej działalności.   

KNF udziela wsparcia poprzez:  

  • udzielanie odpowiedzi na konkretne zapytania kierowane przez te podmioty wskazując właściwe przepisy prawa, regulacje i stanowiska nadzorcze mające zastosowanie do stanu faktycznego zaprezentowanego przez dany podmiot, prowadzonego modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej,   
  • przekazywanie informacji o zasadach działania nadzoru czy sposobie uzyskania właściwych zezwoleń,   
  • wskazywaniu czy dane rozwiązanie rzeczywiście wymaga uzyskania zezwolenia KNF oraz jakie wymogi powinien spełnić dany podmiot, aby je uzyskać,    
  • wydawanie wiążących interpretacji związanych z zakresem i sposobem stosowania przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w odniesieniu do konkretnego przypadku.  

Organ nadzoru za pośrednictwem Programu prowadzi swoisty „dialog” z podmiotami sektora FinTech udzielając im stosownych wyjaśnień na zadane zapytania. Wspiera tym samym rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony podmiotów mających korzystać z tych innowacyjnych rozwiązań.  

Zapytania kierowane do UNKF powinny spełniać określone kryteria. Oferowane rozwiązanie powinno różnić się od istniejących rozwiązań na rynku polskim i być postrzegane jako innowacyjne nie wpisujące się istniejące ramy prawne, zaś podmiot występujący z zapytaniem powinien dokonać własnej interpretacji regulacji i przepisów prawa odnoszących się do wdrażanego rozwiązania technologicznego i wskazać swoje stanowisko.   

Pod koniec stycznia b.r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokonał podsumowania dotychczasowej działalności Programu uruchomionego prawie dwa lata temu. Jak wynika z podsumowania, w tym okresie UNKF rozpatrzył ponad 130 wniosków od zainteresowanych podmiotów z sektora FinTech. Zdecydowaną większość, gdyż aż 85 % wniosków stanowiły zgłoszenia od startupów, zaś pytania dotyczyły rozwiązań z zakresu robodoradztwa, crowdfundingu, kryptowalut, czy technologii blockchain. Aktualnie zespół odpowiedzialny za Program pracuje nad jego rozszerzeniem o pozostałe innowacyjne sektory takie jak SupTech/RegTech i inne będące przyszłością naszej gospodarki.

Innovations Tax & Legal Care

Autorzy:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Karolina Gałka – aplikant radcowski

Zamknij menu