INNOVATIONS: TAX & LEGAL CARE

Naszym celem jest kompleksowe wsparcie firm z sektora #innovations. Branże tę rozumiemy bardzo szeroko, jako wszelkie podmioty realizujące działalność innowacyjną, głównie w sektorze nowych technologii oraz IT.

Oferujemy m.in. pomoc w zakresie tworzenia i negocjacji kontraktów wdrożeniowych, utrzymaniowych, a także umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R).

Działem #Innovations: Tax & Legal Care zarządza Magdalena Raniszewska, Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem. Magdalena swoją wiedzę poszerza poprzez uczestnictwo w konferencjach, również międzynarodowych a także studiach tematycznych.

W ramach kompleksowej obsługi zajmujemy się również prawnym zabezpieczeniem praw autorskich, wytworzonej własności intelektualnej oraz przemysłowej. Pomagamy w tworzeniu procedur dotyczących wdrożenia ulg podatkowych.

Cechuje nas całościowe, indywidualne podejście do każdego Klienta. Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • tworzenie umów o wykonanie, wdrożenie i utrzymanie systemów IT, w tym umów licencyjnych,
  • wsparcie firmy w negocjacjach z inwestorami,
  • tworzenie umów z podwykonawcą i pracownikami, w tym dotyczących wytwarzania utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • sporządzanie regulaminów oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej,
  • zastrzeganie znaków towarowych,
  • wdrażanie ulgi badawczo-rozwojowej (B+R),
  • analiza możliwości zastosowania przepisów o „IP-box”.
Zamknij menu