KONWENCJA MLI ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ W POLSCE

Podpisanie przez Polskę i inne państwa Konwencji Wielostronnej spowoduje m.in. konieczność zmian w umowach międzynarodowych. Postanowienia konwencji w Polsce wejdą w życie 1 lipca 2018 r.

Celem Konwencji Wielostronnej (zwanej w skrócie MLI) jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania na poziomie międzynarodowym. Do tej pory ratyfikowały ją: w Polska, Austria, Wyspa Man, Jersey oraz Słowenia. Konwencja będzie modyfikowała od 1 stycznia 2019 r. postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawarła Polska oraz pozostałe wymienione państwa. Postanowienia MLI mają zatem istotne znaczenie dla podmiotów działających na rynkach międzynarodowych.

Polska zgłosiła do objęcia MLI 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wśród zgłoszonych umów znalazły się m.in. umowy z Austrią, Belgią, Cyprem, Danią, Francją, Holandią, Irlandią, Kanadą, Luksemburgiem, Maltą, Meksykiem, Norwegią, Szwajcarią, Szwecją, Wielką Brytanią. Poza zasięgiem MLI znalazły się umowy m.in. z takimi państwami jak USA i Niemcy. W 77 umowach metoda wyłączenia może zostać zastąpiona metodą zaliczenia z progresją.

Autor: Krzysztof Koślicki Lex

Zamknij menu