Koszty uzyskania przychodów w przypadku kopania walut wirtualnych

Kopanie walut wirtualnych, w tym Bitcoinów, wciąż stanowi dochodowe zajęcie praktykowane przez wielu podatników. W praktyce wykształcił się spór co do możliwości wliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na pozyskanie walut wirtualnych.

Powyższe zagadnienie stało się przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 lipca 2020 r. W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wydatki poniesione na zakup tzw. koparek walut wirtualnych oraz energię elektryczną zużytą w trakcie kopania nie stanowią kosztów bezpośrednich ich wydobycia. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku sprzedaży walut wirtualnych tylko koszty bezpośrednie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.

Sąd administracyjny nie podzielił tego stanowiska. Zdaniem sądu warunkiem „wykopania” waluty wirtualnej jest posiadanie odpowiednio mocnego sprzętu komputerowego, w związku z używaniem którego zwiększają się także wydatki ponoszone na energię elektryczną. Bez poniesienia wymienionych wydatków nie dojdzie do „wykopania” waluty wirtualnej, która następnie udostępniana jest na ogólnodostępnym rynku. W związku z tym wydatki poniesione na zakup sprzętu komputerowego służącego wydobywaniu walut wirtualnych oraz zużytą energię elektryczną należy zaliczyć do kosztów bezpośrednich, a w efekcie do kosztów uzyskania przychodu.

Innovations Tax & Legal Care

Autorzy:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Mateusz Dettlaff – asystent doradcy podatkowego

Zamknij menu