Niedozwolone praktyki rynkowe SEO

SEO czyli search engine optimization, oznacza optymalizację stron pod kątem wyszukiwarek internetowych. Są to działania podejmowane w celu osiągnięcia przez daną stronę internetową jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania dla konkretnych słów kluczowych. Optymalizacja polega na poszukiwaniu najskuteczniejszych rozwiązań dotyczących treści, kodu strony, linków oraz innych czynników wpływających na ranking w wyszukiwarce. Pozycjonowanie jest pojęciem szerszym, a SEO należy do narzędzi, za pomocą których osiąga się cele pozycjonowania. 

Do nieuczciwych praktyk SEO można zaliczyć wszelkie celowo stosowane metody, które mają doprowadzić do osiągnięcia jak najszybszych wyników. Do takich praktyk można zaliczyć: 

  • przeładowanie strony słowami kluczowymi,
  • umieszczanie na stronie niewidocznego tekstu, czytelnego dla robotów indeksujących strony, 
  • umieszczanie na stronie „nieuczciwych” słów kluczowych tj. niezwiązanych jej z treścią, 
  • duplikowanie treści, w tym treści z innych stron internetowych poddanych jedynie niewielkiej modyfikacji. 

Wykorzystywanie takich praktyk jest surowo karane przez właścicieli wyszukiwarek internetowych. Google czy Bing na podstawie swojego Regulaminu może usunąć stronę z wyników wyszukiwania lub ją zdepozycjonować. 

Nieuczciwe praktyki mogą dotyczyć również pozycjonowania. Będą nimi wszelkie czynności zmierzające do obniżenia pozycji konkurenta w wyszukiwarkach internetowych, takie jak: 

  • depozycjonowanie witryn internetowych, 
  • pozycjonowanie dodatkowych witryn internetowych, na których przedstawiane są informacje, które zniechęcić mogą do zakupów w wybranym sklepie internetowym,
  • umieszczanie w wynikach wyszukiwania stron internetowych podszywających się pod witryny konkurencji, licząc na uzyskanie pomyłki konsumentów, niebędących w pełni świadomych, u kogo dokonują oni swoich zakupów. 

Stosowanie opisanych powyżej praktyk może również wiązać się z odpowiedzialnością za czyny nieuczciwej konkurencji. 

Zgodnie z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.  

Ponadto nieuczciwe praktyki SEO mogą być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 15 ustawy, ponieważ takim czynem jest również utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

  • ograniczenie lub wyłączenie możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy; 
  • stworzenie sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym. 

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 3 marca 2010 r. (sygn. akt XX GC 777/09) uznał, iż pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji i naruszył prawo do firmy powódki poprzez wypozycjonowanie swojej strony internetowej w wyszukiwarce Google w taki sposób, że po wpisaniu dwóch słów, które łącznie stanowią firmę powódki pojawia się odnośnik reklamowy do strony internetowej pozwanego.   

Niewątpliwie uzyskano taki efekt właśnie przy użyciu niedozwolonych praktyk z zakresu pozycjonowania stron internetowych.

Innovations Tax & Legal Care

Autorzy:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Karolina Gałka – aplikant radcowski

Zamknij menu