PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNE W PROCEDURACH PODATKOWYCH I JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – NOWE PRZEPISY OD 1 LIPCA 2016R

Dnia 1 lipca 2016r. w życie wchodzi druga tura przepisów nowelizujących Ordynację Podatkową. Warto zapoznać się ze zmianami, ponieważ Ordynacja, często zaniedbywana przez podatników, jest przecież aktem bardzo ważnym, regulującym ich relacje z organem podatkowym.

Co się zmienia?

Pierwsza, bardzo przydatna kwestia to wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych (art.138d OP).

Ustanowienie tego rodzaju pełnomocnictwa jest przeze mnie oceniane jak najbardziej na plus. Zakończy się zatem era dołączania pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej, a co za tym idzie znikną związane z tym koszty.

Druga sprawa to szeroko komentowany ostatnio Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Co to właściwie oznacza i kogo dotyczy?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to uprawnienie organu do żądania przekazania Ksiąg Podatkowych w postaci elektronicznej. Jest to zupełne novum w polskim prawie – wcześniej przepisy nie zawierały wytycznych ani możliwości w ogóle przekazywania organom podatkowym ksiąg w postaci innej aniżeli papierowa.

Już za dwa tygodnie, do ordynacji dodany zostanie art. 193a, który umożliwi kontrolującym nas żądanie przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na nośniku danych.

Takie samo uprawnienie zostanie wprowadzone względem kontrahentów podatnika.

Jednolity Plik Kontrolny to nic innego jak format w jakim przedsiębiorcy będą zobowiązani przekazywać dane organom. Jego wprowadzenie ma na celu zwiększenie skuteczności przeprowadzanych kontroli podatkowych, skrócenie czasu ich trwania.

Na samym początku obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (zarówno obowiązek przekazywania danych na żądanie, jak i comiesięczny obowiązek przekazywania danych wynikających z ewidencji VAT) mieć jednak będą tylko:

– tzw. Duzi Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

– podatnicy, płatnicy oraz inkasenci niebędący przedsiębiorcami.

Obowiązek ten dla małych i średnich przedsiębiorców zaistnieje dopiero od 1 stycznia 2017, natomiast dla mikro przedsiębiorców rok później – od 1 stycznia 2018

Zamknij menu