Przedsiębiorczość w czasach COVID-19

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w Polsce przedsiębiorcy zobowiązani są do wdrażania odpowiednich procedur oraz środków bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników. W miejscach, gdzie ryzyko zakażenia było zbyt wysokie – na mocy rozporządzenia – czasowo zakazano lub ograniczono prowadzenie działalności gospodarczej. Z powodu zamknięcia granic, centrów handlowych, restauracji, obiektów kulturalnych prognozuje się, iż w najbliższych miesiącach drastycznie spadnie konsumpcja prywatna. Branżami szczególnie narażonymi na kryzys gospodarczy są między innymi branża turystyczna, transportowa, rozrywkowa, gastronomiczna oraz beauty. Gdzie jedni tracą, tam drudzy korzystają. Dzięki rozwojowi nowych technologii inne branże wciąż dobrze prosperują, a nawet mają się lepiej niż przedtem i w najbliższym czasie mogą przeżywać rozkwit.

Specjaliści prognozują, iż obecna sytuacja epidemiczna potrwa kilka najbliższych miesięcy. Banki już dziś zgodnie z inicjatywą Związku Banków Polskich proponują odroczenie spłaty rat kredytu. Trwają również prace nad specustawą oferującą pakiet rozwiązań w obliczu kryzysu. W tzw. pakiecie osłonowym dla przedsiębiorców mają pojawić się liczne rozwiązania, takie jak przesunięcie terminów podatkowych, zaniechanie poboru niektórych podatków czy rezygnacja z nakładania kar dla przedsiębiorców, którzy mogą mieć problemy z terminowym rozliczeniem podatków.

Śmiało można stwierdzić, iż w najbliższym czasie polską gospodarkę ratować będą nowe technologie i innowacyjne podejście do biznesu. W chwili obecnej możemy zaobserwować, że:

 • świadczenie usług stacjonarnie zastąpiło świadczenie usług na odległość,
 • tam gdzie to możliwe, pracę stacjonarną zastąpiła praca zdalna,
 • handel detaliczny zastępuje się e-commerce,
 • tradycyjne usługi pocztowe oraz kurierskie zastępuje się paczkomatami oraz innymi rodzajami dostaw bez kontaktu z doręczycielem,
 • spożywanie posiłków na miejscu zastępuje się zamawianiem jedzenia na wynos,
 • zrobienie zakupów wraz z ich dostawą do domu często zlecane jest za pośrednictwem aplikacji,
 • usługi edukacyjne/szkoleniowe w postaci szkoleń, wykładów, seminariów czy nawet lekcji w szkołach zastępuje e-learning,
 • wiele instytucji kultury umożliwia wirtualne zwiedzanie,
 • w rozrywce królują platformy streamingowe.


Dzięki przeprowadzonej w ostatnim czasie informatyzacji wielu aspektów życia publicznego możliwe jest:

 • skorzystanie z telemedycyny oraz e-rececepty zamiast stacjonarnej wizyty u lekarza,
 • załatwienie wielu spraw urzędowych poprzez profil zaufany i ePUAP,
 • założenie spółki z o.o. przez Internet w systemie s24,
 • składanie elektronicznie wniosków i deklaracji w systemie ZUS PUE,
 • składanie pisma procesowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym za pomocą ePUAP.

Wskutek zaistniałej sytuacji nowe technologie oraz nowe podejście do biznesu znacząco zyskują na znaczeniu. W sytuacji, w której nie możemy prowadzić dotychczasowej działalności na starych zasadach, warto pomyśleć o tym, w jaki sposób możemy wykorzystać posiadane przez siebie zasoby, – w tym zasoby ludzkie – w inny bezpieczny sposób, a także jak mogą nam w tym pomóc nowe technologie.

Zmiany kodu PKD w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej można dokonać nieodpłatnie przez Internet. W przypadku spółek prawa handlowego na chwilę obecną wymagany jest wniosek w formie papierowej.

W związku z tzw. przestojem pracodawca na podstawie art. 81 § 3 k.p. może powierzyć pracownikowi inną pracę. Jeśli pracodawca nie może prowadzić dotychczasowej działalności, ale posiada zasoby ludzkie, może rozważyć także możliwość świadczenia usług na rzecz innego podmiotu. Dany przedsiębiorca pozostaje dalej pracodawcą dla swoich pracowników, jednakże w sytuacji, w której innemu przedsiębiorcy brakuje rąk do pracy, może on przejąć część jego zadań i wykonać je przy pomocy swoich pracowników na zasadach określonych między tymi przedsiębiorcami.

Niezależnie od powyższego, poczynionych inwestycji w nowe technologie, wdrożeniu nowych rozwiązań – do czasu zażegnania stanu zagrożenia epidemicznego do obowiązków pracodawców należy przede wszystkim zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Innovations Tax & Legal Care

Autorzy:

Magdalena Raniszewska – radca prawny

Karolina Gałka – aplikant radcowski

Zamknij menu