Robo-doradztwo – już dostępne w Polsce!

Dzięki słowackiej firmie FINAX w Polsce dostępna jest już usługa robo-doradztwa, czyli automatycznego inwestowania w fundusze ETF.

Czym są fundusze ETF?

ETF to skrót od nazwy produktu inwestycyjnego (ang. exchange-traded fund) stanowiącego rodzaj otwartego funduszu inwestycyjnego, stworzonego po to, aby starannie śledził ruch indeksów giełdowych.

O co chodzi w robo-doradztwie?

Robo-doradztwo to usługa, dzięki której zaprojektowany algorytm wyręcza klienta w podejmowaniu decyzji w zakresie alokacji portfela inwestycyjnego. Algorytm formuje portfel w oparciu o wypełnioną przez klienta ankietę. W kwestionariuszu klient musi udzielić odpowiedzi na szereg pytań, m.in. zdradzić cel inwestycji, określić swój stosunek do ryzyka, wskazać doświadczenie związane z inwestowaniem, a także podać kwotę, jaką będzie chciał zainwestować. Tak opracowana ankieta umożliwia algorytmowi dostosowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnie stworzonego profilu klienta.

Jak wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego, robo-doradztwo wpływa na obniżenie kosztu usług doradztwa finansowego, dzięki czemu usługi te są dostępne dla większego grona klientów.

Co ważne, robo-doradca nie inwestuje w akcje. Sztuczna inteligencja tworzy portfel z ETF-ów, tzw. niskokosztowych funduszy odnotowywanych na giełdzie, które z reguły skupione są na jednym, określonym indeksie z danego sektora, np. złoto.

Udostępniane klientowi narzędzie w postaci algorytmu ma służyć jako osobisty doradca w zakresie zawieranych transakcji.

#Innovations Tax & Legal Care

Autor:

Magdalena Raniszewska Radca Prawny

Zamknij menu