Robot = Autor ?

Rozwój sztucznej inteligencji pomimo tego, iż przyczynia się do poprawy jakości życia wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Czy możliwe jest uznanie robota za autora dzieł generowanych komputerowo?

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytanie, w oparciu o obowiązujące przepisy, wydaje się niemożliwe. Sztuczna inteligencja jest wytworem człowieka, który nie posiada cech człowieczych, takich jak kreatywność czy osobowość, która znajduje odzwierciedlenie w dziełach stworzonych przez danego autora. Nie może ona zatem realizować podstawowej zasady  prawa autorskiego, wyrażonej w art. 8 ust. ustawy o prawach autorskich, w myśl której podmiotem uprawnionym jest twórca. W pewnym sensie działania robota są zautomatyzowane, zaprogramowane na osiągnięcie konkretnego celu, który uprzednio wyznaczył mu człowieka. Ponadto SI (sztuczna inteligencja) do podjęcia swoich działań nie potrzebuje żadnej zachęty, nie ma także potrzeby wynagradzania mu  trudu włożonego w powstanie dzieła.

Najistotniejszy z punktu widzenia prawa jest jednak argument, zgodnie z którym niemożliwe jest przypisanie podmiotowości prawnej robotowi, co w konsekwencji uniemożliwia przyznanie mu statusu autora. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie Infopaq. Zgodnie z nim „ochronę prawnoautorską można stosować tylko w stosunku do przedmiotu, który jest oryginalny w tym sensie, że stanowi własną twórczość intelektualną jego autora.” Tym samym bezsporna wydaje być się teza popierana przez większość przedstawicieli doktryny stanowiąca, że autorstwo danego dzieła może być przypisane wyłącznie osobie fizycznej

#InnovationsTax&LegalCare

Autor: Magdalena Raniszewska

Radca Prawny

Zamknij menu