Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie faktur uproszczonych

Ministerstwo pismem z dnia 22 sierpnia 2020 r. (PT7.8102.48.2020.HEBZ.665) wyjaśniło, że w sytuacji wystawienia faktury uproszczonej tj. paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł zawierającego NIP nabywcy, powinno się traktować taki dokument jak „zwykłą” fakturę i brak jest uzasadnienia, aby podatnik występował o potwierdzenie zakupu dodatkowo „zwykłą” fakturą.

Takie stanowisko różni się od prezentowanego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych – przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2020 r. (0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK).

Cytując Ministerstwo Finansów: „paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną musi zawierać podstawowe dane określone w przepisach o VAT, w tym m.in. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje”- zdaniem Ministerstwa Finansów takim numerem jest numer kolejny paragonu.

Kolejnym tematem, do którego odniosło się Ministerstwo jest kwestia pomyłek ze strony kupującego lub sprzedającego w zakresie umieszczenia numeru NIP na paragonie fiskalnym.

Jak wskazało Ministerstwo: „w zależności od charakteru błędu w numerze NIP nabywcy umieszczonym na paragonie fiskalnym dopuszcza się możliwość wystawienia do:

  • wystawionej do takiego paragonu faktury,
  • paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną

– noty korygującej, zgodnie z art. 106 ustawy o VAT.”

Należy wskazać, że Ministerstwo za błąd w numerze NIP rozumie oczywistą pomyłkę taką jak: brak jednej cyfry, przestawienie cyfr, bądź pomyłkę w jednej cyfrze i nie może być on utożsamiany z uzupełnieniem brakującego NIP, czy też zmianą NIP na innego podatnika.

Zgodnie z prezentowaną interpretacją nie można wystawić noty korygującej w przypadku, gdy:

  • na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP;
  • klient podał na paragonie kompletnie błędny numer NIP np. 9999999999 lub NIP innego podatnika.

Wystawiona nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury/faktury uproszczonej.

Jednocześnie w tym piśmie Ministerstwo zapowiedziało wydanie objaśnień podatkowych mających na celu przedstawienie zasad uznawania paragonów fiskalnych z NIP nabywcy do 450 zł za fakturę oraz ewidencjonowania takich faktur w pliku JPK_V7.

TaxProceedingsSupport 

Autorzy:

Adam Borawski – Doradca Podatkowy

Maria Baranowska – Asystent Doradcy Podatkowego

Zamknij menu