ZMIANA USTAWY O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH

8 sierpnia, 2019
#law

Od 1 lipca 2019 roku obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zostały objęte największe podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na 31.12.2018 r. Następnie co pół roku przepisy te…

Zamknij menu