TAX PROCEEDINGS SUPPORT

Kontrola, czynności sprawdzające, wizyta urzędnika? Na każdym etapie postępowania podatkowego oferujemy podatnikom pomoc w ich kontaktach z organami podatkowymi. Wbrew powszechnej opinii podatnik ma duży wpływ na to, jak dane postępowanie się zakończy.

Specjalizujemy się w reprezentowaniu podatników oraz płatników w sporach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Niezależnie od charakteru czy wagi powierzanych nam spraw podchodzimy do nich z pełnym zaangażowaniem, na bieżąco informując mocodawców o ich przebiegu.

Działem #Tax Proceedings Support kieruje Adam Borawski, Doradca Podatkowy. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy w organach administracji podatkowej oraz bezwzględne przestrzeganie tajemnicy doradcy podatkowego i zasad etyki zawodowej pozwala obdarzyć naszą Kancelarię absolutnym zaufaniem. W pracy kierujemy się przede wszystkim zasadą przejrzystości działań: to Klient ostatecznie akceptuje przyjętą przez nas strategię i taktykę prowadzenia sprawy.

W ramach współpracy oferujemy:

 • reprezentacja podatników w toku kontroli podatkowej/skarbowej, obejmujące:
  • uczestnictwo w czynnościach kontrolnych (przesłuchaniach świadków, oględzinach),
  • odpowiadanie na wezwania organów,
  • składanie wniosków dowodowych,
  • składanie zastrzeżeń do protokołu kontroli.
 • reprezentacja podatników w toku postępowań podatkowych:
  • uczestnictwo w czynnościach w toku postępowania (przesłuchaniach świadków, oględzinach),
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów,
  • reprezentacja przed organami podatkowymi w toku postępowania odwoławczego,
  • sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych,
  • reprezentacja przed WSA i NSA

 

Zamknij menu