KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNO-PODATKOWA

Oferta bieżącego wsparcia prawno-podatkowego skierowana jest do każdego podmiotu, bez względu na jego wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności. Bieżąca obsługa prawno-podatkowa ze strony naszej Kancelarii niesie pewność i bezpieczeństwo dla właścicieli i Zarządu.

W ramach współpracy oferujemy m.in.:

  • zakładanie spółek prawa handlowego, w tym doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej,
  • przygotowanie pod względem prawnym i podatkowym procesów przekształceń przedsiębiorstw, w tym: fuzje i przejęcia (M&A) oraz podziały spółek,
  • bieżące wsparcie prowadzonej działalności, w tym obsługa organów spółek i przygotowywanie projektów uchwał,
  • negocjowanie i sporządzanie umów handlowych, identyfikacja ryzyk prawnych oraz podatkowych z tym związanych,
  • wsparcie w toku pozyskiwania i realizacji kontraktów, w tym w trybie zamówień publicznych,
  • przygotowywanie projektów aktów legislacji wewnętrznej (regulaminy, zarządzenia, procedury podatkowe) oraz innych, zgodnie z potrzebami zleceniodawcy i najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów,
  • przygotowywanie polityki podatkowej przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej,
  • wdrażanie ulg podatkowych,
  • proponowanie rozwiązań organizacyjnych, które ułatwiają rozliczenia podatkowe i minimalizują ryzyko nieprawidłowości podatkowych.
  • ocena legalności funkcjonujących struktur zakładanych lub planowanych spółek kapitałowych i osobowych oraz innych form prowadzenia działalności.

Zamknij menu