REPREZENTOWANIE PRZED SĄDAMI

Choć staramy się do nich nie dopuszczać, spory sądowe z innymi podmiotami stanowią coraz częstsze zjawisko. Nasz dział #Tax&Legal do każdej sprawy podchodzi indywidualnie i przyjmując wytyczne mocodawców z dużą determinacją realizuje postawione cele.

W ramach wsparcia oferujemy:

  • prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
  • zastępstwo w postępowaniach nieprocesowych – w szczególności rejestrowych, wieczystoksięgowych,
  • prowadzenie spraw administracyjnych przed organami i urzędami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
  • zastępstwo przed wszelkimi innymi organami ochrony prawnej.
Zamknij menu