SPRAWY PRACOWNICZE

Pracownicy stanowią najcenniejszy zasób przedsiębiorstwa. W dobie zwiększonej konkurencji i wymagań, szczególnie w sektorze nowych technologii presja pracownicza i wynagrodzeniowa stanowi coraz poważniejszy problem i ma istotny wpływ na osiągane przez Podmiot wyniki.

Celem naszej Kancelarii jest wsparcie Pracodawców w uzyskaniu równowagi pomiędzy oczekiwaniami pracowników a celami organizacji. W tym celu oferujemy następujące usługi:

 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminów pracy oraz wynagradzania z uwzględnieniem potrzeb organizacji i obowiązujących przepisów prawa,
 • wdrażanie rozwiązań wymaganych przepisami prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia akt osobowych,
 • doradztwo w zakresie czasu pracy, urlopów, zasad wynagradzania pracowników,
 • obsługa prawna sporów pracowniczych.

Due dilligance

Oferta audytów prawno-podatkowych (due diligence) skierowana jest przede wszystkim do inwestorów planujących transakcję typu M&A. Z naszego doświadczenia wynika jednak iż okresowe przeglądy są korzystnym rozwiązaniem dla każdego podmiotu, bez względu na jego wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy w pełni autorski i skuteczny schemat przeprowadzania audytów.

Efektem badania jest Raport Przeglądu (Memorandum), który opisuje stan faktyczny oraz wskazuje możliwe ryzyka prawne i podatkowe. Oferta audytu jest rozszerzona o propozycje optymalizacji w obszarach, gdzie jest ona możliwa.

W ramach wsparcia oferujemy przeglądy cząstkowe lub jednorazowe badania w następującym zakresie:

 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminów pracy oraz wynagradzania z uwzględnieniem potrzeb organizacji i obowiązujących przepisów prawa,
 • wdrażanie rozwiązań wymaganych przepisami prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia akt osobowych,
 • doradztwo w zakresie czasu pracy, urlopów, zasad wynagradzania pracowników,
 • obsługa prawna sporów pracowniczych.
Zamknij menu