SPRAWY PRACOWNICZE

Pracownicy stanowią najcenniejszy zasób przedsiębiorstwa. W dobie zwiększonej konkurencji i wymagań, szczególnie w sektorze nowych technologii presja pracownicza i wynagrodzeniowa stanowi coraz poważniejszy problem i ma istotny wpływ na osiągane przez Podmiot wyniki.

Zadaniem naszej Kancelarii jest wsparcie Pracodawców w uzyskaniu równowagi pomiędzy oczekiwaniami pracowników a celami organizacji. Oferujemy wsparcie poprzez następujące usługi:

  • sporządzanie umów o pracę,
  • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminów pracy oraz wynagradzania z uwzględnieniem potrzeb organizacji i obowiązujących przepisów prawa,
  • wdrażanie rozwiązań wymaganych przepisami prawa pracy,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia akt osobowych,
  • doradztwo w zakresie czasu pracy, urlopów, zasad wynagradzania pracowników,
  • obsługa prawna sporów pracowniczych.
Zamknij menu