TP-R czy CIT-TP? Czyli kilka słów o tym czy wysłaliśmy prawidłową informację we wrześniu 2019?

17 grudnia 2019 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 136. Dotyczyła ona obowiązku sporządzenia sprawozdania CIT-TP przez podatników, którzy na podstawie ustawy zmieniającej, do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 roku zdecydowali się stosować nowe przepisy przewidujące m.in. zwolnienie z dokumentowania transakcji krajowych, których uczestnicy nie osiągnęli straty podatkowej.

Przedstawiony w interpelacji problem odnosił się do podatku dochodowego od osób prawnych. Ministerstwo wskazało, iż ustalenie obowiązku złożenia uproszczonego sprawozdania CIT-TP powinno odbyć się na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym w 2018 roku).

Z kolei możliwość wyboru przepisów w zakresie obowiązków dokumentacyjnych do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. reguluje przepis art. 44 ust. 2 ustawy zmieniającej, który ma charakter przepisu przejściowego. Zgodnie z nim, jeżeli podatnik wybierze nowe przepisy dokumentacyjne,  nie będzie jednocześnie stosował przepisów dokumentacyjnych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2018 r. Przepisy art. 44 ust. 2 ustawy zmieniającej nie obejmują art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym w 2018 roku).

Zatem bez związku dla określenia obowiązku złożenia sprawozdania CIT-TP jest wybór przez podatnika nowych przepisów dokumentacyjnych.

Również bez związku dla określenia obowiązku w zakresie złożenia CIT-TP jest zwolnienie lub brak obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku stosowania nowych przepisów.

Odpowiadając na zadane w interpelacji pytanie: podatnik był obowiązany do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP za 2018 r., niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych.

Kancelaria dokonała analogicznej wykładni przepisów, wspomagając klientów w wypełnianiu tego obowiązku we wrześniu ubiegłego roku.

#TPSolutions

Autor: Karolina Rychter

Doradca podatkowy

Zamknij menu