TP SOLUTIONS

Wiemy, że rzetelna dokumentacja cen transferowych nie może powstać bez dogłębnej analizy biznesu, ksiąg, umów oraz realnego przebiegu danej transakcji. Mamy za sobą blisko sto zrealizowanych projektów z zakresu cen transferowych dla podmiotów z wielu branż.

W obszarze naszych zainteresowań znajdują się trudne do wyceny wartości niematerialne i problematyka wyceny ich rynkowej ceny.

Ceny transferowe stanowią wciąż priorytet kontroli organów skarbowych. Postępowania w zakresie cen transferowych, są coraz częstsze i mogą okazać się niezwykle kosztowne dla podatników.
Przede wszystkim istotną rolę dowodową posiada rzetelna dokumentacja stosowanych cen.

W naszej Kancelarii działem #TP Solutions kieruje Karolina Rychter, Doradca Podatkowy, a zarazem specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz cen transferowych, uczestnik Forum Cen Transferowych, zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów i członek Grup Roboczych.

Wiedza Karoliny poparta jest certyfikatem TPE® – specjalisty w zakresie cen transferowych w ujęciu międzynarodowym i krajowym, wydawanym przez The Institiute of International Tax Accounting and Finance.

Przy tworzeniu dokumentacji nacisk kładziony jest przede wszystkim na dokładną i szeroką analizę całego procesu gospodarczego, począwszy od analizy branży, biznesu i otoczenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby stworzona dokumentacja, bazując na wynikach tej analizy była czymś więcej, aniżeli tylko spisem punktów z ustawy.

Nasza oferta obejmuje:

  • projektowanie polityki cen transferowych,
  • wycena rynkowa transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym wartości niematerialnych,
  • sporządzanie analiz porównawczych w oparciu o dane wewnętrzne lub zewnętrzne (baza danych Quick Analytics, Amadeus, Bloomberg),
  • sporządzanie lokalnych i grupowych dokumentacji cen transferowych.

Wiemy jak to zrobić.

Zamknij menu