TRANSGRANICZNE STRUKTURY OPTYMALIZACYJNE BĘDĄ PODLEGAŁY RAPORTOWANIU DO MF

Wynika to z opublikowanej kilka dni temu dyrektywy Rady (UE) dot. automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Przewiduje ona obowiązek raportowania uzgodnień transgranicznych. Pierwszy obowiązek przekazania informacji o uzgodnieniach transgranicznych będzie dotyczyć uzgodnień wprowadzanych od 25 czerwca 2018 r. Polska będzie musiała zaimplementować przepisy dyrektywy przed końcem 2019 r., ale resort już prowadzi prace nad wprowadzeniem przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego 🙂

Resort finansów wyjaśnia, że obowiązkiem raportowania objęte zostaną schematy o charakterze transgranicznym, które posiadają cechę wskazującą na potencjalne zagrożenie unikania opodatkowania (schematy optymalizacyjne i podatkowe). Jest to zdefiniowane w przepisach dyrektywy.

Zdaniem MF w praktyce obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach transgranicznych spoczywał będzie przede wszystkim na pośrednikach takich jak: doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, pracownicy instytucji finansowych, którzy opracowują, wprowadzają do obrotu, organizują, udostępniają lub udzielają wsparcia we wdrożeniu tych uzgodnień. W określonych przypadkach obowiązek przekazywania informacji będzie dotyczyć podatników korzystających ze schematów.

Zamknij menu