Ulga B + R – możliwość podwójnego odliczenia kosztów

Pomimo niewątpliwych korzyści wciąż mało popularna wśród podatników jest ulga badawczo – rozwojowa (B + R). Według opublikowanych informacji w 2018 r. z ulgi tej skorzystało niespełna 1 tys. podatników CIT.

Mogą skorzystać z niej wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową. Daje ona możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych w wysokości 100%, a w niektórych przypadkach nawet w 150%.

Pracami rozwojowymi jest projektowanie, tworzenie nowych produktów, procesów i usług. Przez działalność twórczą rozumie się m.in. tworzenie nowego produktu, modyfikowanie już istniejącego, a także tworzenie nowej wiedzy lub technologii. Definicja jest więc dość szeroka.

Aby skorzystać z omawianej ulgi należy ponieść kwalifikowane koszty.  Ich katalog zawarty jest w art. 26e ustawy PIT oraz w art. 18d ustawy CIT.

W interpretacjach indywidualnych powielane jest stanowisko, iż aby podatnik mógł skorzystać z ulgi B+R, musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
  • koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy PIT i CIT,
  • koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 26e ustawy PIT albo art. 18d ustawy CIT,
  • podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
  • w ewidencji, o której mowa w ustawach PIT i CIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
  • podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
  • kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawach PIT i CIT,
  • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zachęcamy więc do skorzystania z preferencji, jest ona stosunkowo łatwa do wdrożenia a zapewnia wymierną oszczędność podatkową.

autor: Klaudia Żyrek

Asystent Doradcy Podatkowego

Zamknij menu