Nowe przepisy odnośnie umów na czas określony – kontrole PIP

Zgodnie z wchodzącą w życie od 22 lutego 2016r. nowelizacją kodeksu pracy, pracodawca będzie mógł zatrudniać pracownika na czas określony przez okres nie dłuższy niż 33 miesiące (z okresem próbnym 36 m-cy). Będzie mógł on zawrzeć 3 umowy na czas określony (z wyłączeniem umów na okres próbny). Stosunek pracy po upływie 33 miesięcy będzie traktowany z mocy ustawy jako zatrudnienie na czas nieokreślony, bez względu na rodzaj podpisanej umowy.

Jednakże jeśli pracodawca wskaże obiektywne powody dotyczące sposoby funkcjonowania firmy, które będą uzasadniać decyzję o ponownym przedłużeniu pracownikowi umowy na czas określony, będzie mógł to uczynić zgodnie z prawem. Ustawa bowiem stanowi, iż jest to możliwe „jeżeli zawarcie takiej umowy w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia kontraktu”.

Pracodawcy, którzy zechcą skorzystać z tego uprawnienia, będą jednak musieli się liczyć z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, która zweryfikuje zaistnienie powyższych przesłanek. Jeżeli inspektor dostrzeże w tej kwestii naruszenia bądź nadużycia, pracodawca może spodziewać się konsekwencji prawnych.

Więcej szczegółów odnośnie najnowszej nowelizacji już wkrótce.

Zamknij menu