WRZEŚNIOWA NOWELIZACJA KSH

3 września 2019 b.r. weszła w życie  nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która dopuszcza odbycie zgromadzenia z pomocą Internetu w formie telekonferencji lub telezgromadzenia.

Zgodnie z nowo dodanym art. 2341 k.s.h. umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności  transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym (telezgromadzenie) oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników (telekonferencja). 

Celem ustawodawcy było wprowadzenie możliwości transmitowania w drodze elektronicznej obrad zgromadzenia odbywającego się w miejscu określonym w umowie spółki do innych miejsc, w których zgromadzeni są wspólnicy. Podczas telezgromadzenia wspólnik może znajdować się w innym miejscu, niż miejsce zgromadzenia, jednakże w miejscu wskazanym przez spółkę.

Wideokonferencja uregulowana została jako rodzaj połączenia w drodze elektronicznej pomiędzy wspólnikami będącymi w różnych miejscach. Do wideokonferencji wspólnik może dołączyć z dowolnego miejsca, w którym ma dostęp do komunikacji elektronicznej umożliwiającej wzięcie udziału w wideokonferencji.

Zgodnie z nowym art. 2341 k.s.h. uchwały powzięte w tym trybie mają być dołączane do księgi protokołów w postaci transkrypcji protokołu elektronicznego poświadczonej podpisami zarządu oraz  zapis audio-wideo zgromadzenia wspólników.

autor: Sara Lipner

Prawnik

Zamknij menu