Wyłączenie wstępnej opłaty leasingowej dokonanej gotówką z kosztów uzyskania przychodu

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo przedsiębiorców – dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno odbywać się przy pomocy rachunku bankowego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza kwotę 15 000 zł. Wątpliwości może jednak nastręczać pytanie, czy wstępna opłata leasingowa oraz poszczególne raty stanowią jedną transakcję. Rozwiewa je odpowiedź na interpelację poselską nr 9279, w której określono, że poszczególne płatności wynikające z umowy leasingu składają się na całkowite zobowiązanie.

Mając to na uwadze należy pamiętać, że dokonanie zapłaty bezgotówkowo za przynajmniej jedną z części umowy powoduje wyłączenie wartości całej kwoty leasingu z kosztów uzyskania przychodu. Możliwym rozwiązaniem okazuje się zwrot gotówki przez kontrahenta i uiszczenie opłaty przy pomocy rachunku bankowego. Jednak stanowisko organów podatkowych w tej kwestii jest rozbieżne i zdarzają się przypadki zakwestionowania przez nie takiego działania.

#TaxProceedingsSupport 

Autor: Adam Borawski

Doradca Podatkowy

Zamknij menu