Katarzyna Wińska-Rużewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców. Z ramienia zamawiających, sektorowych i klasycznych, przygotowywała i prowadziła postępowania, w tym o wartości powyżej 10 mln euro, z powodzeniem przechodząc kontrole uprzednie. Dodatkowo reprezentuje zamawiających przed KIO oraz organami kontroli. Świadcząc usługi na rzecz wykonawców, zajmuje się analizą siwz, wnoszeniem o jej zmianę, sprawdzaniem ofert konkurencyjnych, redagowaniem wyjaśnień i wnoszeniem środków ochrony prawnej.

Od lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z zamówień na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej. Prowadziła szkolenia na z ramienia PARPu oraz na zlecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Przeszkoliła setki osób wykonujących czynności po stronie zamawiających i wykonawców.

Pracę badawczą i naukową wiąże z zamówieniami publicznymi, ekonomiczną analizą prawa. Na zaproszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wygłaszała referaty na konferencjach organizowanych przez UZP i uczelnie wyższe. Jej publikacje zamieszczone są na stronie internetowej UZP.

Zamknij menu