Nikoletta Rogocka

Radca Prawny

Nikoletta Rogocka – radca prawny, ekspert z zakresu prawa rodzinnego.
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym ukończyła zarówno prawo jak i prawo kanoniczne oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych gdzie uzyskała stopień podporucznika.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w trakcie studiów z powodzeniem przeprowadza klientów przez postępowania z zakresu prawa rodzinnego takie jak: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, ustalenie nieistnienia małżeństwa, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkowa, czy wiele innych.

Jako absolwentka kierunku prawo kanoniczne wykorzystuje wiedzę z zakresu kościelnego prawa małżeńskiego świadcząc pomoc prawną w sprawach o stwierdzenia nieważności małżeństwa (błędnie określanych jako „rozwód kościelny”).

Zakres pomocy prawnej obejmuje między innymi: stwierdzenie istnienia podstaw prawnych do wniesienia o orzeczenie nieważności małżeństwa, profesjonalne sporządzenie skarg powodowych wraz ze skierowaniem do właściwego trybunału, kwalifikację materiału dowodowego, pomoc prawną w trakcie procesu, porady w zakresie zawierania związków małżeńskich z osobami nie utrzymującymi pełnej jedności z Kościołem katolickim.

W obrębie jej zainteresowań zawodowych znajdują się również sprawy spadkowe oraz pomoc prawna żołnierzom w zakresie zawodowej służby wojskowej.

Zamknij menu