ZUS NIE MA PRAWA ZABIERAĆ ZASIŁKU ZA WCZEŚNIEJSZY POWRÓT Z CHOROBOWEGO

Sąd Najwyższy w podjętej 17 lutego 2016r. uchwale (sygnatura akt III UZP 15/15), przesądził, że praktyka ZUS, polegająca na odbieraniu zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia w przypadku jego skrócenia, jest nieprawidłowa. To dobra wiadomość dla pracowników, którzy zyskali mocny argument w walce z ZUSem.

Dotychczasowa praktyka ZUSu była bowiem taka, że pracownikom, którzy wrócili do pracy wcześniej, skracając pobyt na zwolnieniu lekarskim, Zakład odbierał prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia. Organ robił tak pomimo dochowania wymaganych formalności, a więc uzyskania przez pracownika zaświadczenia o odzyskaniu zdolności do pracy i zawiadomienia o tym ZUSu przez pracodawcę. Uzasadniając swoją decyzję Zakład wskazywał, że jego postępowanie jest zgodne z tzw. ustawą zasiłkową, która nakazuje odebrać zasiłek, gdy w okresie zwolnienia chorzy pracują, a nie ma w niej trybu, zgodnie z którym zwolnienie mogłoby być anulowane jedynie częściowo.

W przełomowej w tym zakresie uchwale Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że taka praktyka organu jest nieprawidłowa i wskazał, że w razie wcześniejszego powrotu do pracy ZUS nie ma prawa odebrać zasiłku za czas choroby pracownikom, którzy uzyskali zaświadczenie lekarskie potwierdzające odzyskanie zdolności do pracy w określonej dacie.

Uchwała ta stanowić może mocną podstawę odwołania w sytuacji, gdyby ZUS nie uwzględnił jej wytycznych w swojej praktyce – wówczas warto od takiej decyzji organu odwołać się do sądu.

Na marginesie wskazać należy na pewną wątpliwość, jaka wiąże się z wydanym orzeczeniem, związana jest z faktem, że Sąd Najwyższy nie przesądził, który lekarz powinien wydać zaświadczenie o odzyskaniu zdolności do pracy – w uchwale jest mowa tylko o „właściwym lekarzu”, przy czym nie jest jasne, czy chodzi o lekarza medycyny pracy, czy te lekarza, który wystawił pierwotne zwolnienie. Te wątpliwości będą musiały zostać rozwiązane w dalszej praktyce orzeczniczej.

Zamknij menu