ŻYCIE BEZ KREDYTU

3 października 2019r. Trybunał Sprawiedliwości wydał korzystny dla Frankowiczów wyrok w sprawie sporu o kredyt indeksowany kursem CHF Justyny i Kamila Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank.

To ważny wyrok nie tylko dla samych Frankowiczów, ale również dla banków i sądów powszechnych.

Trybunał wskazuje, że abuzywna klauzula waloryzacyjna powinna zostać usunięta z umowy. Jednakże sąd krajowy nie może samodzielnie wypełnić wynikłej z tego luki. Po stronie konsumenta leży wybór, co jest w jego interesie w momencie orzekania. Zdaniem TSUE niekorzystna klauzula umowna nie może być traktowana jako obiektywnie korzystna dla konsumenta.

Dyrektywa 93/13 sprzeciwia się w sytuacji braku wyraźnego wyrażenia woli przez konsumenta pozostawienia nieuczciwej klauzuli w umowie, utrzymaniu w mocy nieuczciwych warunków.  

Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot umowy ulegnie zmianie w zakresie w jakim nie podlegał by już indeksacji do waluty obcej podlegającej stopie oprocentowania opartej na LIBOR – nic nie stoi na przeszkodzie do jej unieważnienia. Jednakże to w gestii sądu krajowego należy stwierdzenie, czy w wyniku uznania klauzul za abuzywne i ich usunięcia umowa może nadal obowiązywać i określać kredyt złotówkowy oprocentowany stawką LIBOR.

Eksperci ds. kredytów walutowych zauważają, iż część kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich dzięki wyrokowi TSUE (C-260/18), może okazać się już spłacona. Ponadto taki kredyt wyrażony w walucie polskiej, oprocentowany według stawki LIBOR będzie najtańszym kredytem na rynku.

autor: Sara Lipner

Prawnik

Zamknij menu