HANDEL W NIEDZIELE

Zakaz handlu w niedziele towarzyszy nam już czwarty rok. Nawet jeśli ktoś stwierdzi, że to całkiem długi czas i funkcjonuje on w miarę sprawnie, to nie da się jednak ukryć, iż ustawa posiada pewne luki i wyjątki, które są sprawnie wykorzystywane przez przedsiębiorców. Dlatego też od 1 lutego 2022 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące tej kwestii.

Sklepy, które wykorzystywały możliwości omijania zakazu handlu w niedziele i święta, nie mogą na takich samych zasadach otwierać działalności w ostatni dzień tygodnia. Zaostrzenie przepisów spowodowało, iż sklepy, które stały się przykładowo placówką pocztową, muszą wykazać, że usługi pocztowe są przeważającą działalnością. Innym, mniej ekonomicznym dla przedsiębiorców rozwiązaniem jest zrezygnowanie z otwarcia placówki w dni objęte zakazem handlu.

Oczywiście, mimo zaostrzenia przepisów ustawy, nadal obowiązują od niej wyjątki. Obejmują one między innymi stacje paliw, placówki pocztowe, sklepy internetowe, piekarnie, cukiernie i lokale gastronomiczne. Zakaz nie obejmuje także przedsiębiorców, którzy jako osoby fizyczne prowadzą handel osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. W ustawie doprecyzowano także pojęcie „przeważającej działalności”. Obejmuje to nie tylko wskazanie odpowiednich kodów PKD, ale także wykazanie, iż dana działalność stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Do tego nałożony zostanie obowiązek prowadzenia odpowiedniej ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, którego niewykonywanie jest zagrożone karą grzywny, jednak będzie on dotyczył jedynie placówek, które korzystają z danych wyłączeń ustawy.

Autor:

Sylwia Gromek – Młodszy Prawnik

Zamknij menu