NOWY SPOSÓB OBLICZANIA ZASIŁKU CHOROBOWEGO

Najgłośniejszą zmianą, która weszła w zakresie ubezpieczeń społecznych jest podwyższenie składki zdrowotnej oraz odebranie prawa do jej odliczania, co było niezwykle korzystne. Mało kto jednak wie, iż od 01 stycznia 2022 r. zmianie uległy również kwestie związane z zasiłkiem chorobowym. 

Podatnicy objęci składką chorobową mają prawo do pobierania zasiłku chorobowego przez okres maksymalnie 182 dni (lub 270 w przypadku niedyspozycji wywołanej ciążą lub gruźlicą). Dotychczasowo do okresu niezdolności do pracy zaliczano okresy spowodowane tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy niezdolnościami wynosiła maksymalnie 60 dni. 

Od 2022 r. do sumy dni wliczane są okresy niezdolności do pracy pomiędzy którymi przerwa wynosiła maksymalnie 60 dni, ale niezależnie od rodzaju choroby. Przykładowo, jeżeli uprzednio byliśmy objęci zasiłkiem ze względu na uraz ortopedyczny, a po okresie 40 dni niezdolność spowoduje choroba płuc – okresy zasiłku będą się łączyć. Uprzednio nie mogły być one połączone. 

Nowy Ład skrócił również okres objęcia prawem do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia. W sytuacji, gdy dojdzie do zakończenia pracy oraz objęciem składek chorobowych, a następnie Podatnik straci zdolność do pracy – będzie On miał prawo do pobierania zasiłku chorobowego jedynie przez okres 91 dni. Nie obejmuje to jednak sytuacji, gdy niemożność wystąpiła wskutek zabiegów pobrania tkanek, ciąży lub gruźlicy. Zmianie uległa również wysokość zasiłku, obecnie niezależnie czy Podatnik znajduje się w szpitalu czy też nie, zasiłek będzie wynosić 80% podstawy. 

Autor:

Paulina Ciesielska – Starszy Konsultant Podatkowy

Zamknij menu