Jak się (NIE) zabezpieczać w umowach w ramach innowacyjnych projektów!
Każdy przedsiębiorca, szczególnie mały, dopiero rozwijający swój biznes, szuka możliwości rozwoju, stworzenia innowacyjnego produktu, nawiązania współpracyCzytaj dalej
Dostosowanie umów z dostawcami ICT do wymogów DORA
Pomimo, że DORA została przyjęta 14 grudnia 2022 roku i przewidywała ponad 2 lata na rozpoczęcieCzytaj dalej
Wdrożenie DORA w Polsce cz. II- Jakie kary czekają tych, którzy się nie dostosują?
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2022/2554 (DORA) – Państwowy organ nadzoru ma uprawnienie do nałożenia tzw. OkresowychCzytaj dalej
Wdrożenie DORA w Polsce cz. I – czyli kto będzie egzekwował dostosowanie się do przepisów?
Rozporządzenie (UE) 2022/2554 (DORA) nakazuje państwom członkowskim ustanowienie właściwego państwowego organu nadzoru – w tym zakresieCzytaj dalej