Jakie zmiany w uldze B+R?
Ulga B+R kolejne zmiany? Ulga B+R czyli ulga na działalność badawczo-rozwojową stanowi ulgę podatkową umożliwiającą dokonywanieCzytaj dalej
Wdrożenie DORA w Polsce cz. II- Jakie kary czekają tych, którzy się nie dostosują?
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2022/2554 (DORA) – Państwowy organ nadzoru ma uprawnienie do nałożenia tzw. OkresowychCzytaj dalej
Wdrożenie DORA w Polsce cz. I – czyli kto będzie egzekwował dostosowanie się do przepisów?
Rozporządzenie (UE) 2022/2554 (DORA) nakazuje państwom członkowskim ustanowienie właściwego państwowego organu nadzoru – w tym zakresieCzytaj dalej
Zmiany w BHP
 Zmiany przepisów BHP Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998Czytaj dalej