Wróć do bloga

Interpretacja indywidualna – to ile zapłacę?


Interpretację indywidualną wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, czyli organ interpretacyjny. Uzyskanie pozytywnej interpretacji indywidualnej umożliwia, m.in. bezpieczne wdrożenie ulgi badawczo-rozwojowej czy IP Box. 

Wynika to z funkcji ochronnej interpretacji. Dzięki niej podatnik nie ponosi negatywnych skutków zastosowania się do interpretacji indywidualnej. Należy jednak zwrócić uwagę na prawidłowe opisanie stanu faktycznego, od którego zależy uzyskanie ochrony. Nawet drobne różnice pomiędzy stanem zaistniałym a opisanym we wniosku może uniemożliwić korzystanie z funkcji ochronnej interpretacji. 

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – ile wynosi?

Interpretację indywidualną wydaje się na wniosek zainteresowanego. Wydanie interpretacji podlega opłacie. Zasadniczo wynosi ona 40 zł. Jeśli jednak w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej występuje kilka odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, to pobiera się opłatę od każdego z nich.

Stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 

Jak rozumieć stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe? 

Pojęcie to nie ma niestety definicji. Należy więc przyjąć rozumienie językowe. Jako stan faktyczny rozumiemy zaistniałą sytuację, która generuje jakieś skutki podatkowe i będzie podlegać ocenie. 

Jak ustalić wysokość opłaty od wniosku o interpretację indywidualną – według KIS 

Co w tym zakresie twierdzi KIS?  Co ciekawe… nie sposób wskazać jednoznacznie, jak ustalić wysokość opłaty od wniosku. 

  • Zdarza się, że organ przyjmuje interpretację wskazującą na liczbę sytuacji, które podlegają analizie. 
  • Często jednak za podstawę obliczenia opłaty przyjmuje liczbę zadanych we wniosku pytań. 
  • Ostatnią ciekawą praktyką jest pobieranie opłaty od iloczynu przedstawionych, zdaniem Wnioskodawcy, stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych oraz zadanych pytań. 

 

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli chcemy uzyskać interpretację dotyczącą zarówno zaistniałej już sytuacji, jak i przyszłości, więc np. stanu obecnego, który będzie trwał w przyszłości, może okazać się, że konieczne będzie uiszczenie opłaty dwukrotnie od każdego postawionego pytania. Przy zadaniu 3 pytań, wysokość opłaty, w zależności od interpretacji, może wzrosnąć z 80 zł do 240 zł. 

Wezwanie o uzupełnienie opłaty od wniosku o interpretację indywidualną

Jeśli więc zdecydujemy się na złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, warto być  przygotowanym na ewentualne wezwanie do uzupełnienia opłaty. 

Lepiej jednak nie kierować się tą kwestią przy konstruowaniu pytań. Często większa liczba pytań umożliwia uzyskanie pełniejszej ochrony sytuacji podatkowej zainteresowanego.