Wróć do bloga

Nowa ulga CSR – 150% poniesionego kosztu


Przedsiębiorco, angażujesz się w działalność społecznie pożyteczną (CSR), wspierając działalność sportową, kulturalną bądź szkolnictwo wyższe oraz naukę, jednocześnie wspomagając rozwój lokalnej społeczności? Sprawdź, na jakich zasadach możesz rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionego kosztu.

Nowa ulga podatkowa jest skierowana zarówno do przedsiębiorców, jak i firm ponoszących wydatki na sponsoring lub szerzej – w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przedmiotowa ulga to rozwiązanie skierowane do podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także do podatników CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. A zatem z tego rozwiązania będą mogły skorzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego.

W ramach przedmiotowej ulgi przedsiębiorca może na przykład sfinansować lokalną imprezę sportową w zamian za usługę reklamową. Koszty poniesione na organizację imprezy przedsiębiorca zaliczy w koszty uzyskania przychodów, natomiast dodatkowo w ramach ulgi będzie mógł jeszcze odliczyć właśnie 50% poniesionych kosztów.

Czyli ulga CSR pozwoli przedsiębiorcy rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, gdzie:

  • 100% stanowić będzie koszt uzyskania przychodów, 
  • 50% to odliczenie w ramach ulgi. 

 

Na koniec podkreślić należy, że nowa ulga dotyczy wyłącznie tych wydatków, które uznawane są za koszty uzyskania przychodów. Celem wydatku, który ma obejmować wyżej wymieniona ulga, jest osiągnięcie przychodów lub ich zachowanie.

Jeśli są Państwo są zainteresowani szczegółami – zapraszamy do kontaktu.