Wróć do bloga

Przeniesienie praw autorskich, oszczędności podatkowe i umowa – co je łączy?


Włączasz przeglądarkę, a dookoła mnóstwo informacji o całym wachlarzu ulg podatkowych dla programistów? Ważne, aby podejść do tego z głową i przed zastosowaniem preferencji zweryfikować swoją sytuację oraz posiadane dokumenty. 

Od czego zacząć? Jeśli jesteś programistą i tworzysz nowe oprogramowanie czy jego część, to zapewne spełniasz główne założenia IP Box oraz podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Ale… czy na pewno?

IP BOX a treść umowy i przeniesienie praw autorskich 

Często pomijaną kwestią jest brzmienie umowy oraz prawidłowe przeniesienie praw autorskich na pracodawcę czy kontrahenta. Tymczasem to właśnie te elementy są bardzo istotne w przypadku ulg takich jak IP Box. Są również kluczowe przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodów. Preferencje te wynikają właśnie z odpłatnego przeniesienia praw autorskich.

Dlaczego to takie istotne? W przypadku IP BOX preferencyjna stawka 5% podatku odnosi się właśnie do dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnych wskazanych w ustawie – czyli np. prawa do programu komputerowego czy patentu. Takie dochody można uzyskać m.in. z przeniesienia praw lub udzielenia licencji. Aby jednak móc skorzystać z ulgi, nasze działanie musi mieć skutek prawny, czyli trzeba prawidłowo przenieść prawa. 

Ta sama zasada dotyczy podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Preferencja wynika z wykorzystania przez twórcę oraz możliwości rozporządzania prawami autorskimi. Jeśli więc naszą podstawę stanowi odpłatne przeniesienie praw autorskich, to musi faktycznie dojść do ich przeniesienia. 

IP BOX – na co zwrócić uwagę, jeśli chcę skorzystać z IP BOX lub innych ulg? 

Oto kilka elementów, na które musisz zwrócić szczególną uwagę: 

  • Jeśli zawierasz umowę z zagranicznym podmiotem, sprawdź, czy prawa przeniesiono również na podstawie prawa polskiego. 
  • Co istotne odnośnie podwyższonych kosztów, umowa musi przewidywać tzw. wtórne przeniesienie praw. Jeśli umowa o pracę nie będzie zawierała odpowiednich zapisów, prawo do programu komputerowego przechodzi na pracodawcę automatycznie z momentem wprowadzenia programu na nośnik. Taki stan rzeczy można zmienić – właśnie w umowie. Sprawdź więc koniecznie, co zawiera Twoja umowa. 
  • Aby przeniesienie praw autorskich było skuteczne, musisz dysponować umową pisemną – niedopuszczalna jest forma ustna czy mailowa. Ponadto umowa musi zawierać postanowienia dotyczące pól eksploatacji, czyli sposobu możliwego wykorzystania programu przez nabywcę. 
  • Zwróć również uwagę na prawidłowe oznaczenie stron. Jeżeli zawierasz umowę ze spółką, upewnij się, że w jej imieniu występuje osoba uprawniona. 
  • Określ, do jakiego utworu przenosisz prawa. Gdybyś sprzedawał nieruchomość, bezsprzecznie zwróciłbyś uwagę, aby określić, jaka nieruchomość jest przedmiotem umowy. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku praw autorskich. Przedmiotem umowy nie mogą być wszystkie utwory twórcy, należy wyraźnie wskazać, co do których utworów twórca przenosi prawa. 

Ulgi podatkowe a ustalenie wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich 

Istotne jest też ustalenie wynagrodzenia. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich należy wyodrębnić od wynagrodzenia uzyskiwanego z innych tytułów, np. innych usług. W przypadku własnej działalności i korzystania z IP BOX można prowadzić w tym celu wewnętrzną ewidencję. W przypadku umowy o pracę czy zlecenia powinno to jednak wynikać wprost z umowy. 

Nie należy zapominać też o zachowaniu odrębności honorarium za przeniesienie praw autorskich od wynagrodzenia z umowy o pracę. Co to oznacza? Należy zachować stałe, przynajmniej minimalne, wynagrodzenie za pracę – poza rozliczeniem podwyższonymi kosztami. W praktyce oznacza to, że przynajmniej 3490 zł (obecnie, od 1 lipca br. 3 600 zł) musi stanowić kwotę stałą, niezależną od wytworzonych dzieł, pozbawionych prawa do stosowania podwyższonych kosztów. 

Jak korzystać z ulg podatkowych w IT? 

Przede wszystkim – bezpiecznie. Choć czynników, o których należy pamiętać, faktycznie jest kilka, to zwrócenie uwagi na te wszystkie elementy jest konieczne, aby móc bez obaw korzystać z przysługujących nam ulg podatkowych. 

Jeśli weryfikacja umowy przyprawia Cię o zawrót głowy, nie martw się! Chętnie pomożemy 😉 W ramach wdrażania tego typu preferencji rozpoczynamy właśnie od weryfikacji posiadanych przez Ciebie dokumentów, aby ustalić, czy dana ulga jest dla Ciebie. Kolejno bezpiecznie prowadzimy cały proces. Zapraszamy do kontaktu!