Wróć do bloga

Ryzyka związane z inwestycjami w kryptowaluty


Rynek kryptoaktywów w ostatnich latach prężnie się rozwija. Użytkownicy portali umożliwiających inwestowanie często jednak nie zdają sobie sprawy z ogromnego ryzyka tych inwestycji.

Dnia 27 stycznia 2023 r. KNF ponownie wydała oficjalny komunikat. Wydała go w związku z pojawiającymi się na stronach instytucji aktywnych w obszarze giełd i kantorów wymiany walut wirtualnych, w tym m.in. podmiotu Binance Polska sp. z o.o. informacjami o współpracy z organami nadzoru w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa klientów. Wskazała w nim, że…

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF lub Komisja) nie licencjonuje, nie rejestruje, ani nie nadzoruje giełd oraz kantorów kryptowalut

KNF już po raz kolejny przypomina, że rynek kryptowalut znajduje się poza zakresem nadzoru KNF. Zgodnie z przepisami Ustawy AML, w Polsce działalność w zakresie walut wirtualnych, jest działalnością regulowaną. Do jej podjęcia wystarcza jednak wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.

Podmioty te nie są instytucjami płatniczymi ani bankami. Często nie zapewniają ochrony środków klientów m.in. przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli tych podmiotów oraz ich wyłączenia z masy upadłościowej.

Mechanizmy zabezpieczające stosowane w odniesieniu do kryptoaktywów wynikają z indywidualnych decyzji danych platform obrotu. Organ nadzoru nie weryfikuje ich wprowadzenia.

Bardzo wysokie ryzyko inwestycji w kryptoaktywa według KNF

KNF już we wcześniejszych komunikatach wskazywała na bardzo wysokie ryzyko inwestowania w kryptoaktywa. W raporcie z 2021 roku wskazywano m.in., że:

Na podstawie dostępnych informacji ocenia się, że nieuczciwych zbiórek wykorzystujących mechanizm ICO, w ramach których obiecywane kryptoaktywa nie zostają w rzeczywistości wyemitowane albo których emitenci po uzyskaniu od inwestorów finansowania „znikają”, może być około 80%.

Jednoznacznie wskazuje to, że niezbędne jest uregulowanie rynku krypto-aktywów. Pozwoli to zabezpieczyć użytkowników, którzy często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw wynikających ze swoich inwestycji. Nie zdają sobie sprawy również z różnic w zabezpieczeniu tych środków – w przeciwieństwie do tradycyjnych sposobów inwestowania.

Rozwiązanie – rozporządzenie MiCA

Rozwiązaniem wydaje się być rozporządzenie MiCA, o którym pisaliśmy w artykule Rozporządzenie MiCA dotyczące kryptowalut – co to jest, kogo dotyczy, jaki jest cel? Reguluje ono szeroko pojęty rynek krypto-aktywów. Reguluje go w zakresie, który na tę chwilę pozostaje prawie całkowicie poza regulacjami prawnymi zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowników. Dotyczy to zarówno uregulowania wartości zainwestowanych środków, ale również z zakresu potencjalnej niewypłacalności tych podmiotów.

Uchwalenie MICA planowane było na koniec 2022 roku – nadal czekamy jednak na akceptacje jej ostatecznej treści. Jej implementacja nie powinna przekroczyć kolejnych 24 miesięcy.